שאלות ותשובות על גז ראדון

גז ראדון – מהו?

גז אציל רדיואקטיבי, חסר צבע, טעם וריח. בשל היותו גז אציל אין הוא מגיב עם רוב החומרים הכימיים הקיימים, ולפיכך חודר ביתר קלות מן הקרקע למבנה. מקורו של גז הראדון (Rn 222) הוא מן היסוד ראדיום (Ra 226) הקיים בקרקע באופן טבעי ובחומרי בנייה שמקורם מן הקרקע (צמנט, בלוקים, משטחי בטון וכו')

 

היכן נמצא גז ראדון?

גז ראדון נמצא בכל מקום, אך מצטבר וריכוזו עולה במקומות סגורים יחסית המקיימים שטח מגע עם פני\תוך הקרקע – בתים צמודי קרקע, מרתפים, מקלטים, יחידות דיור צמודות קרקע וכו'.

גם בממ"דים קומתיים שאינם צמודי קרקע, נבחין בריכוזים גבוהים יותר של ראדון, וזאת בשל כמות גדולה יותר של בטון (קירות הממ"ד) בהשוואה לחדרים רגילים. הבטון גם הוא מקורו ממחצב קרקע ולכן פולט גז ראדון.

 

מהם הסיכונים בחשיפה לגז ראדון?

שאיפת גז הראדון גורמת לחשיפת הריאות לקרינה מייננת (קרינת אלפא) אשר בריכוזים מסויימים ובחשיפה לאורך זמן עלולים לגרום לסרטן ריאות.  למעשה הקרינה המייננת הזו נוצרת במהלך התפרקות הראדון לתוצרים חדשים ( נקראים גם בנות הראדון – Radon daughters).  אותן בנות הראדון הנוצרות מהתפרקות טבעית של הראדון קיימות באוויר כאטומים חופשיים או כנספחים לחלקיקי אבק, וכאשר נושמים את האויר חלק מבנות הראדון מגיעות לריאות. מנות הקרינה הרדיואקטיבית אליה האדם נחשף כתוצאה משאיפת גז הראדון ותוצרי התפרקותו (Radon daughters ( עלולים בסופו של דבר לגרום לסרטן ריאות.

 

מהם ספי הבטיחות המותרים של גז הראדון?

גז הראדון נמדד ביחידות הנקראות בקרל למטר מעוקב. בקרל למעשה הינו יחידת אקטיביות המבטאת התפרקות אטום אחד לשנייה.  המשרד להגנת הסביבה אימץ את החלטת הועדה הבין לאומית להגנה מקרינה –ICRP, וקבע כי רמת הראדון המותרת במקומות מגורים לא יעלו על 200 בקרל\מ"ק בתנאי מחייה רגילים. במידה ומתגלים רמות גבוהות יותר של ראדון בחדר הנבדק יש לבצע פעולות שיפור מסויימות (נקרא גם מיטיגציה) לצורך הורדת ריכוזי הראדון לערכים תקינים.

טבלת ספי בטיחות לגז הראדון-

מס.

שימוש בבניין

רמת הפעולה

תדירות הבדיקה

בקרל\מ"ק

שנים

1

מגורים

200

5

2

מוסד ציבורי

200

5

3

מוסד חינוך

200

3

4

מקום עבודה

500

5

ממה מושפע ריכוז גז הראדון בבית?

ריכוז הראדון בבית תלוי ומושפע ממספר גורמים כגון: סוג הקרקע, האטמוספירה, חומרי הבנייה מהן נבנה הבית, פתחים ברצפה (סדקים, צנרות ביוב,צנרות מים, מעברים של עורקי החשמל בקירות וברצפה וכו'), מפלס המבנה הנבדק (מרתף, צמוד קרקע וכו'), ואטימות המבנה (יש\אין אוורור).

 

כיצד אנפה בודקת את ריכוזי הראדון במבנים?

פרוטוקול הבדיקה של הראדון משתנה ותלוי באיזור הגיאוגרפי והגיאולוגי בו נדרשת הבדיקה

קיימות מספר שיטות לבדיקת גז הראדון במבנים. קובעים את סוג הבדיקה בהתאם למאפייני המקום הנבדק ומיקומו, ובהתחשב באופי הקרקע. שיטה אחת לבדיקת ראדון מתבצעת ע"י הנחת גלאי ראדון בחדר הנבדק, סגירת החדר למשך 3 ימים (נקרא –בדיקה בתנאים סגורים). לאחר מכן בודקים את הגלאי במעבדה ומקבלים את ריכוז הראדון. בהתאם לתוצאות מונפק דוח מפורט המכיל את תוצאות הבדיקה, מסקנות והמלצות בהתאם לצורך.

שיטה נוספת מתבצעת על ידי הנחת הגלאי בחדר הנבדק. הגלאי נשאר לתקופה של 3 חודשים לפחות, אך כעת הבדיקה נערכת בתנאים פתוחים (נקרא גם ת.מ.ר. – תנאי מחייה רגילים) ללא סגירת החדר. גם כאן, בתום זמן הבדיקה (חשיפת הגלאי לראדון) בודקים את הגלאי במעבדה ומקבלים את ריכוז הראדון. בהתאם לתוצאות מונפק דוח מפורט המכיל את תוצאות הבדיקה, מסקנות והמלצות בהתאם לצורך. בדיקה זו נועדה לתת בסופו של דבר את הריכוז הממוצע האמיתי של הראדון בחדר הנבדק.

 

מלבד בדיקות שגרתיות, מתי מומלץ לבדוק את ריכוזי הראדון?

מומלץ לבדוק ריכוזי הראדון במבנה מייד לאחר סיום שיפוץ או בנייה, בשל שינויים אפשריים במבנה העלולים לגרום לחדירה נוספת של גז הראדון, כמו סדקים קטנים שנפערו, פתחים חדשים מן הקרקע למבנה, איטום לא תקין סביב צינורות הביוב במפגש עם המבנה, היווצרות חורים חדשים, תזוזה של מרצפות החדר, מעברים חדשים של גז, חשמל, מים וביוב ועוד.

 

מי מבצע את בדיקות הראדון?

רק אדם שהוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה ומחזיק בידיו רשיון בתוקף (!( לבדיקות גז ראדון רשאי לבדוק את ריכוזי הראדון בביתכם! אנפה בעלת ההסמכה והרשיון לבדיקות גז ראדון, וכן בעלת נסיון של אלפי בדיקות ובכל רחבי הארץ.

 

שאלות ותשובות על קרינה מחשמל וסלולר

מהי קרינה?

קרינה היא תופעה פיסיקלית של מעבר\התפשטות אנרגיה במרחב.

 

מהי קרינה בלתי מייננת ?

קרינה שאין בה די אנרגיה לגרום ליוניזציה (יינון) של האטום, ולכן נקראת קרינה בלתי מייננת. בתחום הקרינה הבלתי מייננת נמצא את תדרי הרדיו (RF)-סלולאר\תנורי מיקרוגל\טלפונים אלחוטיים\ראוטרים וכו'. חשמל (ELF)- קווי מתח\ציוד ואיבזור חשמלי\שנאים\מערכות חימום תת רצפתיות\מיטות מתכווננות בחשמל וכו'. קרינת UV (UVA). קרינה אינפרה-אדומה וכן קרינה בתחום האור הנראה.

 

מהי קרינה מייננת?

קרינה שיש בה אנרגיה ליינן את האטום, לכן נקראת קרינה מייננת.

בתחום הקרינה המייננת נמצא את סוגי הקרינה הרדיואקטיבית כמו קרינת אלפא\ביתא\גמא. קרינת UV בתדרים הגבוהים (UVB-UVC). קרינה אלקטרומגנטית בתדרים הגבוהים וקרני רנטגן (קרני (X.  גז הראדון הינו דוגמא לאחד מן החומרים הרדיואקטיביים הפולטים קרינה מייננת.

 

מהם ספי הבטיחות מקרינה סלולארית ?

המשרד להגנת הסביבה קבע בהתאם להמלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO), כי הסף הסביבתי (אזורים בהם שוהים בני אדם באופן רציף) המותר לחשיפה לקרינת סלולאר יעמוד בתחום שבין   40-100 מיקרוואט לסמ"ר תלוי בתדר השידור של האנטנה הנבדקת.

כאשר:

אנטנות דור א- סף בטיחותי של 40 מיקרוואט לסמ"ר.

אנטנות דור ב' – סף בטיחותי של 80 מיקרוואט לסמ"ר.

אנטנות דור ג' – סף בטיחותי של 100 מיקרוואט לסמ"ר.

למעשה המשרד להגנת הסביבה קבע כי הספים הבטיחותיים הסביבתיים יוחמרו ברמה של פי 10 מהערכים שנקבעו ע"י ארגון הבריאות העולמי (400-800-1000 מיקרוואט לסמ"ר בהתאמה).

 

מהם סוגי האנטנות הקיימים?

אנטנת תורן – אנטנה המותקנת על תורן בגובה של עד כ-50 מטר במטרה לכסות אזור גיאוגרפי גדול ככל שניתן. אנטנות אלה מוצבות בדרך כלל מחוץ ליישובים או בשטחים פתוחים ביישובים, ופולטות קרינה בצורת מטרייה: כמה שיותר קרוב לאנטנה הקרינה תהיה נמוכה יותר.

אנטנת עוקץ – אנטנה המוצבת על גג של בניין ללא הגבהה נוספת. אנטנות שכאלה יוצבו בדרך כלל על גגות של בתים נמוכים.

אנטנה משתפלת – אנטנה המותקנת על מוט ברזל היוצא מגג הבניין, כשהיא צמודה לקיר החיצוני של המבנה.

אתר זעיר פנימי – אנטנה סלולארית מזערית המותקנת לרוב בתוך מבנים אשר מסיבה כלשהי לא ניתן להתקין על גגותיהם אנטנות מסוג אחר ו/או לקלוט שידורים סלולאריים מאנטנות אחרות באזור. מותקנים בדרך כל בבנייני משרדים, בקניונים וכד'

רפיטר – אנטנה המיועדת להגביר את הקליטה הסלולארית בבניין.

 

מהם ספי הבטיחות מקרינה מחשמל (ELF) למקומות מגורים?

החוק מתייחס לחשיפה אקוטית (רגעית) של עד 2000 מיליגאוס. אין חוק המתייחס לחשיפה רציפה אל מול מקור קרינה מחשמל. המשרד להגנת הסביבה אימץ את הסף שקבע ארגון הבריאות העולמי (WHO), המתייחס לחשיפה ממוצעת ליממה של עד 2 מיליגאוס למקומות מגורים.

 

מהם מקורות הקרינה מחשמל העיקריים בבית ובסביבתו?

קווי מתח הקרובים לבית, שנאים (טרנספורמטורים) על עמודים ברחוב, עורקי חשמל תת קרקעיים במקרה של בית פרטי צמוד קרקע, ארונות ולוחות חשמל קומתיים ופנים דירתיים, ציוד ואיבזור חשמלי במטבח ובחדרי השינה, מערכות חימום תת רצפתיות למי שיש, מיטות מתכווננות בחשמל, סדינים חשמליים, מחשבים ומסכי מחשב, רמקולים גדולים, שנאים ומטענים בבית, מערכות תאורה ועוד.. וכן המצאות מקורות הקרינה הנ"ל אצל השכנים הצמודים לנו.

 

מהם מקורות הקרינה מרדיו (RF) העיקריים בבית ובסביבתו?

אנטנות הסלולאר של החברות השונות הסובבות אותנו, תחנות שידור, ראוטרים של אינטרנט בבית, טלפונים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל במטבח ועוד.

כיצד "אנפה" בודקת את רמות הקרינה בבית?

הבדיקה נערכת בעזרת מכשירי מדידה משוכללים אשר עוברים כיול תקופתי כחוק ותחת פיקוח המשרד להגנת הסביבה. סריקת המבנה הנדרש לבדיקה בעזרת מכשירים מתקדמים וע"י בודק מקצועי, מנוסה ומוסמך בעל רשיון בתוקף , מבטיחה את קבלת התוצאות המדוייקות ביותר!