בדיקות קרינה חשמל- סלולאר

בדיקות קרינה נערכות בשל החשש ההולך וגדל בקרב האוכלוסייה מסיכונים פיסיולוגיים בריאותיים הנובעים כתוצאה מחשיפה למקורות קרינה הגבוהים מערכים ברורים שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.  המשרד להגנת הסביבה אימץ את המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO-World Health Organization), ועל בסיס אותן המלצות נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת. ערכים אלו נקבעו על מנת למנוע את ההשפעות הבריאותיות שיש לקרינה. (המשך…)

קרינה מסלולאר

מדיניות המשרד להגנת הסביבה מתבססת על עיקרון " הזהירות המונעת", המטרה היא לצמצם למינימום האפשרי את רמת הקרינה אליה נחשף הציבור. (המשך…)

מהי אנטנה סלולארית?

אנטנה סלולארית מסוגלת לשדר ולקלוט גלי רדיו, וכך מאפשרת לנו לדבר בטלפון הסלולארי. כל אנטנה יוצרת "תא" (cell) של קרינת רדיו באזור מסוים, וכאשר עוברים מאזור לאזור עוברים ל"אחריותה" של אנטנה אחרת. מסיבה זו, על מנת להבטיח שתהיה תקשורת סלולארית רציפה ברשת סלולארית מסוימת, כל חברת סלולר צריכה לדאוג להצבת מספר רב של אנטנות בכל חלקי הארץ. (המשך…)